så väl som du

i en bråkdels av sekund förstod jag lyckan
jag förstod valen
det vore de mesta uppenbara
att välja det som känns
lycka
framför det som känns
helt annorlunda
 
men jag kan inte ibland förstå
hur småsaker kan forma
en hel dag
en hel dag
kan forma en hel vecka
som formar mig
 
jag försökte lyssna på ditt hjärta
hålla  din takt i andetagen
känna dina varma
hud mot min svala
för att veta iallafall om min
egna existens
men det fanns där bara
 
en missunhet om
vad jag kastat in mig i
en känsla av tårfyllda ögon
lidande nerver
ett inre rop på hjälp
medan regnet slog hårt mot
fönsterutan
tills att minnas hur levande
jag bara var några timmar innan
utanför din port
hur jag valt att inte dra bort
bara låtit det sova
alla dessa känslor
som ja nu känner för att 
blockera
ta bort
manipulera
för bli sådär hållbar igen
 
det är konstigt vad
sorg ger perspektiv
det är konstigt hur
påverkad jag kan bli av den
det är konstigt
hur du kan få mig att skratta
då hålet av sorg
tynger sig allt längre in